Certificates

Great Lengths är det enda extensionsföretaget som har fått
certifikat för kvalitet, hälsa och säkerhet. 

Vi har inte FAIRTRADE certifierat hår eftersom det inte är möjligt att Fairtrade certifiera 
människohår men vi har 100% ETISKT HANDLAT hår och 100% SPÅRBART. 

100% etisk handlet

Kvalitet har alltid haft en central roll i Great Lengths. 
Det samma gäller för hälsan till alla anställda.
Produktionsanlägget i staden Nepi i närheten av Rom fick därför certifikat enligt 
 kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001: 2008 och under
yrkesmässig hälsa och säkerhet styringssystem OHSAS-18001: 2007.
Vår strävan att uppnå alla aspekter av kvalitet och hälsovård blev därmed bekräftat av en oberoende instans.
Great Lengths är den enda extensionsleverantören i hela världen som 
innehar båda dessa certifikaten.

En väldigt viktig princip av denna standarden är att uppnå en kontinuerlig förbättring av kvaliteten till produkterna. Det räcker inte att bara följa angivna kvalitetskrav - istället bör det finnas 
en föpliktelse till att hela tiden uppnå högre nivåer av kvalitet.
På Great Lengths har detta länge varit en fastställd norm.
Nu är denna kontinuerliga förbättringen också övervakat av en oberoende instans.

Hälso- och säkerhetsstyrningssystemen ger ett betydande bidrag till att undgå arbetsolyckor, skador och sjukdom. Speciellt Hälso- och säkerhetsstyrning standard OHSAS 18001: 2007 är väldigt omfattande då det
- bidrar till att främja de anställdas hälsa på arbetsplatsen.

 

Certificate ISO9001

Certificate OHSAS

    
Top -